Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 octombrie 2009 - Aayhan și alții/Parlamentul European

(Cauza F-10/08)1

(Nepronunțarea asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Laleh Aayhan (Strasbourg, Franța) și alții (reprezentant: R. Blindauer, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: domnul M. Mustapha-Pacha și doamna R. Ignătescu, ulterior doamnele R. Ignătescu și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Parlamentului European din 25 octombrie 2007 de respingere a plângerii formulate de reclamanți la 21 iunie 2007 cu scopul de a obține recalificarea ansamblului contractelor pe perioadă determinată încheiate între aceștia și Parlamentul European ca un singur contract pe perioadă nedeterminată

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-10/08, Aayhan și alții/Parlamentul European..

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Parlamentului European.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 70.