Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 22 oktober 2009 - Laleh Aayhan m.fl. mot parlamentet

(Mål F-10/08)1

(Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Laleh Aayhan (Strasbourg, Frankrike) med flera (ombud: advokaten R. Blindauer)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Mustapha-Pacha och R. Ignătescu, därefter av R. Ignătescu och S. Seyr)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2007 om avslag på det klagomål som sökandena ingav den 21 juni 2007 för att få till stånd en omvandling av samtliga av deras visstidsanställningar vid nämnda institution till en enda tillsvidareanställning.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i mål F-10/08, Aayhan m.fl. mot parlamentet.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 64, s. 70, 8.3.2008.