Language of document :

Жалба, подадена на 30 декември 2009 г. - Pascual García/Комисия

(Дело F-106/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: César Pascual García (Мадрид, Испания) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Поправяне на вредата, произтичаща от неизплащането на заплатата и акцесорните възнаграждения за периода от 1 април 2006 г. до 1 март 2009 г. и заплащане на лихвите върху дължимата сума.

Искания на жалбоподателя

Да се осъди Комисията да поправи вредата, произтичаща от неизплащането на заплатата и акцесорните възнаграждения за периода от 1 април 2006 г. до 1 март 2009 г. и да заплати лихвите върху дължимата сума,

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.

____________