Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2009 - Scheefer v. Parlament

(Věc F-105/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Séverine Scheefer (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: R. Adam, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo odmítnuto překvalifikovat smlouvu žalobkyně jako dočasného zaměstnance na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou podle čl. 8 odst. 1 PŘOZ. Dále pak náhrada škody způsobené žalobkyni.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Parlamentu ze dne 12. února 2009;

zrušit rozhodnutí Parlamentu ze dne 12. října 2009;

zrušit právní kvalifikaci původní smlouvy, jakož i datum ukončení její platnosti stanovené na 31. března 2009;

překvalifikovat proto pracovní poměr žalobkyně v pracovní poměr na dobu neurčitou;

uložit náhradu škody, kterou žalobkyně utrpěla na základě jednání Parlamentu;

podpůrně, pokud by měl Soud dojít k závěru, že pracovní poměr byl i přes vznik pracovního poměru na dobu neurčitou ukončen, uložit náhradu škody z důvodu protiprávní výpovědi smluvního vztahu;

dále podpůrně, pokud by měl Soud dojít k závěru, že překvalifikování nebylo možné, uložit náhradu škody, kterou žalobkyně utrpěla z důvodu chybného jednání Evropského parlamentu;

vyhradit žalobkyni všechna ostatní práva, právní cesty, žalobní důvody a postupy, zejména uložení Parlamentu náhrady škody za utrpěnou újmu;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________