Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2009 - Séverine Scheefer mod Parlamentet

(Sag F-105/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat R. Adam)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelser om afslag på at konvertere sagsøgerens ansættelseskontrakt som midlertidigt ansat til en kontrakt på ubestemt tid i medfør af ansættelsesvilkårenes artikel 8, stk. 1. Desuden påstand om erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 12. februar 2009 annulleres.

Europa- Parlamentets afgørelse af 12. oktober 2009 annulleres.

Kvalificeringen af den oprindelige kontrakt samt dens udløbsdato den 31. marts 2009 annulleres.

Følgelig konverteres sagsøgerens ansættelseskontrakt til en kontrakt på ubestemt tid.

Den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af Europa-Parlamentets adfærd erstattes.

Subsidiært, og hvis Retten mod forventning skulle nå til den konklusion, at ansættelsesforholdet var ophørt på trods af konverteringen til et ansættelsesforhold på ubestemt tid, tilkendes erstatning for retsstridig opsigelse af kontrakten.

Mere subsidiært, og hvis Retten mod forventning skulle nå til den konklusion, at en konvertering ikke er mulig, tilkendes erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt som følge af Europa-Parlamentets ansvarspådragende adfærd.

Sagsøgeren forbeholder sig alle øvrige rettigheder, retsmidler, anbringender og søgsmålsmuligheder, og navnlig tilpligtes Europa-Parlamentet at betale erstatning i forbindelse med den lidte skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________