Language of document :

Talan väckt den 23 december 2009 - Scheefer mot parlamentet

(Mål F-105/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Adam)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte omvandla sökandens avtal om tillfällig anställning till en tillsvidareanställning enligt artikel 8 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda. Dessutom yrkande om skadestånd för den skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Ogiltigförklara parlamentets beslut av den 12 februari 2009,

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 12 oktober 2009,

ogiltigförklara den rättsliga kvalificeringen av det ursprungliga avtalet och dess förfallodag som fastställts till den 31 mars 2009,

följaktligen omvandla sökandens anställning till en tillsvidareanställning,

ersätta den skada som sökanden lidit till följd av parlamentets handlande,

i andra hand och för det fall personaldomstolen omöjligtvis skulle komma fram till att anställningsförhållandet upphört, trots att det uppstått en tillsvidareanställning; utdöma skadestånd för uppsägning utan saklig grund,

i tredje hand och för det fall personaldomstolen omöjligtvis skulle komma fram till att det inte är möjligt att omkvalificera avtalet, utdöma skadestånd för den skada som sökanden lidit på grund av Europaparlamentets ansvarsgrundande handlande,

fastställa att sökanden har möjlighet att använda sig av alla andra rättigheter, rättsmedel, grunder och förfaranden, i synnerhet att få parlamentet dömt att betala skadestånd för den lidna skadan,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________