Language of document :

Sag anlagt den 21. december 2009 - Diego Canga Fano mod Rådet

(Sag F-104/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodriguez og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009, annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage.

Ansættelsesmyndigheden tilpligtes at betale sagsøgeren et efter billighed fastsat beløb på 150 000 EUR med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats fra forfaldsdagen som godtgørelse for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt, samt et efter billighed fastsat beløb på 50 000 EUR med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats fra forfaldsdagen for den erhvervsmæssige skade, sagsøgeren har lidt.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________