Language of document :

Kanne 21.12.2009 - Diego Canga Fano v. neuvosto

(Asia F-104/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Diego Canga Fano (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne vastaajan päätöksestä, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AD 13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2009 ylennyskierroksella.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AD 13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2009 ylennyskierroksella, on kumottava;

nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, on kumottava tarvittaessa;

nimittävä viranomainen on velvoitettava suorittamaan kantajalle kohtuuden mukaan (ex aequo et bono) määritelty 150 000 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin se tulee maksettavaksi, sekä kohtuuden mukaan (ex aequo et bono) määritelty 50 000 euron suuruinen summa korvauksena ammatillisesta vahingosta, laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin se tulee maksettavaksi;

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________