Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2009 - Diego Canga Fano proti Svetu

(Zadeva F-104/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Diego Canga Fano (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodriguez in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 13.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 13, naj se razglasi za nično;

Odločba OPI o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

OPI naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 150.000 EUR, določen ex aequo et bono, iz naslova nepremoženjske škode, s tem, da se znesek poviša za zakonite zamudne obresti od datuma, ko je zapadel, in znesek 50.000 EUR, določen ex aequo et bono, iz naslova škode, povzročene poklicnemu ugledu, s tem, da se znesek poviša za zakonite zamudne obresti od datuma, ko je zapadel,

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________