Language of document :

Жалба, подадена на 7 май 2009 г. - Fries Guggenheim/CEDEFOP

(Дело F-47/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eric Mathias Fries Guggenheim (Лиеж, Белгия) (представител: L. Lucas, avocat)

Ответник: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на CEDEFOP да не бъде подновен договорът на жалбоподателя като срочно нает служител и осъждане на ответника да изплати на жалбоподателя обезщетение за претърпяната поради невъзстановяване на длъжност неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 7 юли 2008 г. на CEDEFOP да не бъде подновен договорът на жалбоподателя, с което се потвърждава, че неговото назначение приключва на 15 октомври 2008 г.,

при необходимост да се отмени решението от 18 юли 2008 г. на CEDEFOP вследствие от писмото от 9 юли 2008 г. на жалбоподателя и неговата среща на 17 юли 2008 г. с представителите на персонала, с което се потвърждава първото решение,

за претърпяната от жалбоподателя поради невъзстановяване на длъжност неимуществена вреда CEDEFOP да бъде осъден да му изплати обезщетение, чийто размер да бъде определен от Съда на публичната служба,

да бъда позволено на жалбоподателя, ако прецени за необходимо, да изчисли вредата, свързана с кариерата му, а в противен случай - при невъзстановяване на длъжност, CEDEFOP да бъде осъден да му изплати обезщетение за тази вреда, чийто размер да бъде определен от Съда на публичната служба,

CEDEFOP да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

____________