Language of document :

Žaloba podaná dne 7. května 2009 - Fries Guggenheim v. CEDEFOP

(Věc F-47/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgie) (zástupce: L. Lucas, advokát)

Žalované: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělání (CEDEFOP)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí CEDEFOP, kterým nebyla prodloužena smlouva s dočasným zaměstnancem uzavřená s žalobcem, a nebude-li žalobce přijat zpět, uložení povinnosti žalovanému, aby mu nahradilo vzniklou nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí CEDEFOP ze dne 7. července 2008, kterým nebyla prodloužena smlouva s dočasným zaměstnancem uzavřená s žalobcem a kterým bylo potvrzeno, že jeho pracovní poměr skončí k 15. říjnu 2008;

zrušit v případě potřeby rozhodnutí CEDEFOP ze dne 18. července 2008, kterým bylo prvně uvedené rozhodnutí potvrzeno v návaznosti na dopis žalobce ze dne 9. července 2008 a na jeho jednání se zástupci zaměstnanců konané dne 17. července 2008;

uložit CEDEFOP, aby žalobci v případě, že nebude přijat zpět, nahradilo nemajetkovou újmu, jejíž výši určí Soud;

umožnit žalobci, bude-li to považovat za nezbytné, aby vyčíslil újmu na služebním postupu, a v opačném případě uložit CEDEFOP, aby mu v případě, že nebude přijat zpět, tuto újmu nahradilo s tím, že její výši určí Soud;

uložit CEDEFOP náhradu nákladů řízení.

____________