Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 7. maijā - Fries Guggenheim/CEDEFOP

(lieta F-47/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eric Mathias Fries Guggenheim, Ljēža (Beļģija) (pārstāvis - L. Lucas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt CEDEFOP lēmumu neatjaunot prasītāja pagaidu darbinieka līgumu un, tā kā atkārtota pieņemšana darbā nav notikusi, piespriest atbildētājam samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību par ciesto morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt CEDEFOP 2008. gada 7. jūlija lēmumu neatjaunot prasītāja pagaidu darbinieka līgumu un apstiprināt 2008. gada 15. oktobri par viņa darba tiesisko attiecību beigu datumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt CEDEFOP 2008. gada 18. jūlija lēmumu, ar kuru pēc prasītāja 2008. gada 9. jūlija vēstules un viņa tikšanās ar personāla pārstāvjiem 2008. gada 17. jūlijā ir apstiprināts pirmais lēmums;

piespriest CEDEFOP samaksāt prasītājam viņa atkārtotas darbā nepieņemšanas dēļ radušos morālo kaitējumu, kura summu noteiks Civildienesta tiesa;

atļaut prasītajam, ja tas uzskata par vajadzīgu, izteikt konkrētā naudas summā kaitējumu viņa karjerai un, pretējā gadījumā, piespiest CEDEFOP to samaksāt, jo viņš nav atkārtoti pieņemts darbā, Civildienesta tiesa nosakot šo summu;

piespriest CEDEFOP atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________