Language of document :

Beroep ingesteld op 7 mei 2009 - Fries Guggenheim / CEDEFOP

(Zaak F-47/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eric Mathias Fries Guggenheim (Luik, België) (vertegenwoordiger: L. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het CEDEFOP om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen en, bij gebreke van herplaatsing, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het CEDEFOP van 7 juli 2008 om verzoekers overeenkomst niet te verlengen en waarbij is bevestigd dat zijn aanstelling op 15 oktober 2008 zou aflopen, nietig verklaren;

voor zover nodig, het besluit van het CEDEFOP van 18 juli 2008 tot bevestiging van het eerste besluit, na verzoekers brief van 9 juli 2008 en zijn bijeenkomst van 17 juli 2008 met de vertegenwoordigers van het personeel, nietig verklaren;

het CEDEFOP bij gebreke van herplaatsing veroordelen tot betaling van een door het Gerecht te bepalen bedrag ter vergoeding van de immateriële schade die verzoeker heeft geleden;

verzoeker, indien hij dat nodig acht, toestaan zijn loopbaanschade te berekenen dan wel het CEDEFOP bij gebreke van herplaatsing veroordelen tot betaling van een door het Gerecht te bepalen bedrag ter vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden;

het CEDEFOP verwijzen in de kosten.

____________