Language of document :

Tožba, vložena 7. maja 2009 - Fries Guggenheim proti CEDEFOP

(Zadeva F-47/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgija) (zastopnik: L. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe CEDEFOP, da se ne podaljša pogodba tožeče stranke za začasnega uslužbenca, in naložitev toženi stranki, naj tožeči stranki plača odškodnino za nastalo nepremoženjsko škodo, ker ji ni omogočila vrnitve na delo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba CEDEFOP z dne 7. julija 2008, da se ne podaljša pogodbe tožeče stranke in ki potrjuje, da delovno razmerje preneha 15. oktobra 2008, naj se razglasi za nično;

Odločba CEDEFOP z dne 18. julija 2008, ki po prejemu dopisa tožeče stranke z dne 9. julija 2008 in po sestanku 17. julija s predstavniki zaposlenih potrjuje prvo, naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

CEDEFOP naj se, ker delavcu ni bila omogočena vrnitev na delo, naloži plačilo odškodnine, katere znesek za povračilo nepremoženjske škode bo določilo Sodišče za uslužbence;

tožeči stranki naj se omogoči, če meni da je to potrebno, da oceni škodo, ki se nanaša na njeno kariero in sicer naj se CEDEFOP, ker ni omogočila delavcu vrnitve na delo, naloži plačilo odškodnine za nastalo škodo, katere znesek bo določilo Sodišče za uslužbence;

CEDEFOP naj se naloži plačilo stroškov.

____________