Language of document :

Sag anlagt den 27. marts 2009 - B mod Parlamentet

(Sag F-26/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: B (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren 12 000 EUR for den skade, som hun har lidt dels som følge af psykisk og faglig chikane, dels fordi der ikke er foretaget nogen intern administrativ undersøgelse ved et uafhængigt organ.

Sagsøgerens påstande

Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren 12 000 EUR for den skade (ikke-økonomisk skade, skade på hendes politiske omdømme og karrieremuligheder, skade på hendes værdighed og helbred), som hun har lidt dels som følge af psykisk og faglig chikane i ansættelsesperioden, dels fordi der ikke er foretaget nogen intern administrativ undersøgelse ved et uafhængigt organ.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________