Language of document :

27. märtsil 2009 esitatud hagi - B versus parlament

(Kohtuasi F-26/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: B (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue mõista parlamendilt hageja kasuks välja 12 000 eurot, et hüvitada kahju, mis tekitati hagejale esiteks tema psühholoogilise ja tööalase ahistamisega ja teiseks sellega, et jäeti korraldamata sõltumatu organi teostatav asutusesisene haldusuurimine.

Hageja nõuded

Mõista parlamendilt välja 12 000 eurot, et hüvitada kahju (mittevaraline kahju, poliitilise maine ja teenistuskäigu ning väärikuse ja tervise ohtuseadmine), mis tekitati hagejale esiteks tema psühholoogilise ja tööalase ahistamisega teenistusperioodil parlamendis ja teiseks sellega, et jäeti korraldamata sõltumatu organi teostatav asutusesisene haldusuurimine;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________