Language of document :

Kanne 27.3.2009 - B v. Euroopan parlamentti

(Asia F-26/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: B (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Parlamentin velvoittaminen maksamaan kantajalle 12 000 euron suuruinen korvaus vahingosta, joka on aiheutunut yhtäältä kantajaan kohdistuneesta henkisestä ja ammatillisesta häirinnästä ja toisaalta siitä, että riippumaton elin ei ole tehnyt sisäistä hallinnollista tarkastusta

Vaatimukset

parlamentti on velvoitettava maksamaan kantajalle 12 000 euron suuruinen korvaus vahingosta (henkinen kärsimys, poliittiselle maineelle ja uralle aiheutunut vahinko, kantajan arvonantoon kohdistunut loukkaus ja terveydelle aiheutunut vahinko), josta kantaja on kärsinyt yhtäältä henkisen ja ammatillisen häirinnän vuoksi, joka on kohdistunut häneen hänen työskennellessään parlamentissa, ja toisaalta siksi, että riippumaton elin ei ole tehnyt sisäistä hallinnollista tarkastusta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________