Language of document :

2009. március 27-én benyújtott kereset - B kontra Parlament

(F-26/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: B (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A Parlament arra történő kötelezése, hogy fizessen meg a felperesnek 12 000 euró összeget azon károk megtérítése jogcímén, amelyek a felperest egyrészt a vele szemben alkalmazott lelki és szakmai zaklatás folytán, másrészt pedig a független szerv által lefolytatott belső adminisztratív vizsgálat hiánya következtében érték

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet, hogy fizessen meg a felperesnek 12 000 euró összeget azon károk (nem vagyoni kár, a felperes politikai jóhírnevében és szakmai előmenetelében bekövetkezett sérelem, valamint a felperes emberi méltóságában és egészségében bekövetkezett sérelem) megtérítése jogcímén, amelyek a felperest egyrészt a Parlamentben teljesített szolgálati időszaka során vele szemben alkalmazott lelki és szakmai zaklatás folytán, másrészt pedig a független szerv által lefolytatott belső adminisztratív vizsgálat hiánya következtében érték;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________