Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 27. martā - B/Parlaments

(lieta F-26/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: B, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Piespriešana Parlamentam samaksāt prasītājam summu EUR 12 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu, kas radies, pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir bijis psiholoģiskas un profesionālas vajāšanas upuris, un, otrkārt, tāpēc, ka neatkarīga institūcija nav veikusi iekšēju administratīvo izmeklēšanu

Prasītāja prasījumi:

piespriest Parlamentam samaksāt prasītājam summu EUR 12 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu (morāls kaitējums, kaitējums politiskajai reputācijai un karjerai, cieņas aizskārums un kaitējums veselībai), kas viņam nodarīts, pirmkārt, tāpēc, ka viņš, strādājot Parlamentā, ir bijis psiholoģiskas un profesionālas vajāšanas upuris, un, otrkārt, tāpēc, ka neatkarīga institūcija nav veikusi iekšēju administratīvo izmeklēšanu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________