Language of document :

Beroep ingesteld op 27 maart 2009 - B / Parlement

(Zaak F-26/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: B (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Veroordeling van het Parlement tot betaling aan de verzoekende partij van het bedrag van 12 000 EUR ter vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van, enerzijds, psychisch en professioneel geweld waarvan zij het slachtoffer is geweest en, anderzijds, het ontbreken van een intern administratief onderzoek door een onafhankelijk orgaan

Conclusies

veroordeling van het Parlement tot betaling van een bedrag van 12 000 EUR aan de verzoekende partij ter vergoeding van de schade (immateriële schade, aantasting van haar politieke reputatie, haar loopbaan, haar waardigheid en haar gezondheid) die zij heeft geleden door, enerzijds, het psychisch en professioneel geweld waarvan zij gedurende haar tewerkstelling bij het Parlement slachtoffer is geweest en, anderzijds, het ontbreken van een intern administratief onderzoek door een onafhankelijk orgaan;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________