Language of document :

Acțiune introdusă la 27 martie 2009 - B/Parlamentul European

(Cauza F-26/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: B (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Condamnarea Parlamentului la plata către reclamant a sumei de 12 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciilor suferite, pe de o parte, din cauza hărţuirii morale şi profesionale la care a fost victimă şi, pe de altă parte, din cauza absenţei unei anchete administrative interne efectuată de către un organism independent.

Concluziile reclamantului

Condamnarea Parlamentului la plata către reclamant a sumei de 12 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciilor (prejudiciu moral, atingere adusă reputaţiei politice şi carierei, atingere adusă demnităţii şi sănătăţii) pe care le-a suferit, pe de o parte, din cauza hărţuirii morale şi profesionale la care a fost victimă în timpul perioadei de repartizare în cadrul Parlamentului şi, pe de altă parte, din cauza absenţei unei anchete administrative interne efectuată de către un organism independent.

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________