Language of document :

Tožba, vložena 27. marca 2009 - B proti Parlamentu

(Zadeva F-26/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: B (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Naložitev Parlamentu, da plača tožeči stranki znesek 12.000 eurov za utrpljeno škodo, po eni strani, zaradi psihičnega in poklicnega nadlegovanja, katerega žrtve je bila, in, po drugi strani, ker ni bila opravljena notranja upravna preiskava s strani neodvisnega organa.

Predloga tožeče stranke

Parlamentu naj se plačilo zneska 12.000 eurov tožeči stranki kot odškodnino za škodo (psihično nasilje ter dejanja, ki lahko razvrednotijo politični in poklicni ugled, dostojanstvo in zdravje), ki jo je utrpela, po eni strani, zaradi psihičnega in poklicnega nadlegovanja, katerega žrtve je bila med svojo zaposlitvijo v Parlamentu, in, po drugi strani, ker ni bila opravljena notranja upravna preiskava s strani neodvisnega organa

Naj se Evropskemu parlamentu naložijo stroški.

____________