Language of document :

Žaloba podaná 2. apríla 2009 - Sluiter/Europol

(vec F-34/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Rudolf Sluiter (Hillegom, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008 informujúce žalobcu o nemožnosti ponúknuť mu trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný informuje žalobcu, že mu nemôže ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie o sťažnosti vydané dňa 7. januára 2009, ktorým sa námietky žalobcu podané proti rozhodnutiu z 12. júna 2008 zamietli ako nedôvodné,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________