Language of document :

Talan väckt den 2 april 2009 - Sluiter mot Europol

(Mål F-34/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Rudolf Sluiter (Hillegom, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008, varigenom sökanden underrättades om att det inte var möjligt att erbjuda honom fast anställning och av beslutet av den 7 januari 2009 att avslå sökandens klagomål mot förstnämnda beslut

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008, varigenom svaranden underrättade sökanden om att han inte kunde erbjudas fast anställning och av det beslut som fattats den 7 januari 2009 efter ett klagomål och varigenom det slogs fast att sökandens invändningar mot beslutet av den 12 juni 2008 inte kunde godtas, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________