Language of document :

Žaloba podaná 2. apríla 2009 - Visser - Fornt Raya/Europol

(vec F-35/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Teresa Visser - Fornt Raya (Haag, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia z 12. júna 2008, ktorým sa žalobkyňa informuje o nemožnosti ponúknuť jej trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný informuje žalobkyňu, že jej nemôže poskytnúť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie, ktoré bolo vydané vo veci sťažnosti 7. januára 2009, ktorým sa jej námietky podané proti rozhodnutiu z 12. júna 2008 zamietli ako nedôvodné,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________