Language of document :

Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 - Armitage-Wilson v. Europol

(Věc F-36/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kate Armitage-Wilson (Haag, Nizozemsko) (zástupce: W. J. Dammingh)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým byla žalobkyně informována o nemožnosti nabídnout jí trvalé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna, kterým byla zamítnuta její stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí, kterým žalovaný oznámil žalobkyni, že jí nemůže nabídnout trvalý pracovní poměr, jakož i rozhodnutí o stížnosti vydané dne 7. ledna 2009, kterým byly námitky, jež žalobkyně uplatnila proti rozhodnutí ze dne 12. června 2008, označeny za neopodstatněné;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________