Language of document :

Acțiune introdusă la 2 aprilie 2009 - Armitage-Wilson/Europol

(Cauza F-36/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Kate Armitage-Wilson (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: W. J. Dammingh)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantului cu privire la imposibilitatea de a-i oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamaţiei formulate împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul a informat-o pe reclamantă că nu îi poate propune un post permanent, precum și a deciziei adoptate ca urmare a unei reclamaţii la 7 ianuarie 2009 prin care sunt declarate neîntemeiate motivele pe care reclamanta le-a invocat împotriva Deciziei din 12 iunie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________