Language of document :

Žaloba podaná dne 20. května 2009 - Lebedef v. Komise

(Věc F-54/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení několika rozhodnutí týkajících se snížení nároků žalobce na dovolenou pro rok 2008 o 39 dnů

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 12. února 2008, 1. dubna 2008, 10. dubna 2008, 20. května 2008 a 14. července 2008 týkající se snížení nároků žalobce na dovolenou pro rok 2008 o 39 dnů;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________