Language of document :

Tožba, vložena 20. maja 2009 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-54/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti več odločb o odštetju 39 dni dopusta tožeči stranki za leto 2008.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo odločbe z dne 12. februarja 2008, 1. aprila 2008, 10. aprila 2008, 20. maja 2008 in 14. julija 2008 o odštetju 39 dni dopusta tožeči stranki za leto 2008;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________