Language of document :

Talan väckt den 20 maj 2009 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-54/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ett flertal beslut som avser avseende avdrag med 39 dagar från sökandens semesterrätt till ledighet för året 2008.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten av den 12 februari 2008, 1 april 2008, 10 april 2008, 20 maj 2008 och den 14 juli 2008 avseende avdrag med 39 dagar från sökandens semesterrätt för året 2008, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________