Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2009 - Missir Mamachi di Lusignano v. Komise

(Věc F-50/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgie) (zástupci: F. Di Gianni, R. Antonini, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na náhradu morální a hmotné újmy, která byla způsobena v důsledku zavraždění úředníka Komise a jeho manželky

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 3. února 2009, kterým se zamítá stížnost č. R/406/08, týkající se návrhu na náhradu morální a hmotné újmy způsobené v důsledku vraždy Alessandra Missir Mamachi di Lusignana a jeho manželky, ke které došlo dne 18. září 2006 v Rabatu v Maroku, kde se jmenovaný nacházel ze služebních důvodů;

uložit Komisi povinnost zaplatit dědicům a právní nástupcům Alessandra Missir Mamachi di Lusignana částku 2 552 837,96 eur, odpovídající odměnám zavražděného úředníka během doby 26 let zvýšeným o jeho pravděpodobný služební postup (vzhledem na automatický postup v platových stupních a předpokládané povýšení v platových třídách) z důvodu utrpěné majetkové újmy;

uložit Komisi povinnost zaplatit zákonným dědicům a právní nástupcům Alessandra Missir Mamachi di Lusignana částku 250 000 eur z důvodu náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěla oběť před svou smrtí;

uložit Komisi povinnost zaplatit zákonným dědicům a právní nástupcům Alessandra Missir Mamachi di Lusignana částku 1 276 512 eur z důvodu náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěly děti oběti, které byly rovněž svědky jeho tragického zavraždění;

uložit Komisi povinnost zaplatit Liviovi Missir Mamachi di Lusignano částku 212 752 eur z důvodu náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl jako otec oběti;

uložit Komisi povinnost zaplatit kompenzační úroky a nakumulované úroky z prodlení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________