Language of document :

Жалба, подадена на 12 май 2009 г. - Wendler/Комисия

(Дело F-49/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Италия) (представител: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на правния спор

Отмяна на искането на ответника към жалбоподателя да посочи банкова сметка в мястото му на живеене в Италия за целите на изплащане на пенсията му.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ответника от 9 септември 2008 г. под формата на отхвърляне на подадената от жалбоподателя жалба на 19 февруари 2008 г., според което той е задължен да посочи сметка в мястото му на живеене за целите на изплащане на пенсията му,

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________