Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2009 - Wendler v. Komise

(Věc F-49/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Itálie) (zástupce: M. Müller-Trawinski, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení požadavku žalované, aby žalobce za účelem vyplácení důchodu uvedl svůj bankovní účet v místě svého bydliště v Itálii.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 9. září 2008, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 19. února 2008 a podle něhož je žalobce za účelem vyplácení důchodu povinen uvést účet v místě svého bydliště;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________