Language of document :

Acțiune introdusă la 12 mai 2009 - Wendler/Comisia

(Cauza F-49/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (reprezentant: M. Müller-Trawinski, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea obligaţiei impuse reclamantului de către pârâtă de a indica un cont bancar la domiciliul său în Italia în scopul plăţii pensiei sale.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei pronunţate de pârâtă la 9 septembrie 2008 sub forma respingerii reclamaţiei formulate de reclamantă la 19 februarie 2008, în temeiul căreia aceasta din urmă este obligată să indice un cont deschis în locul în care își are domiciliul în scopul plăţii pensiei sale;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________