Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2009 - Wendler/Komisia

(vec F-49/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Taliansko) (v zastúpení: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie požiadavky žalovanej voči žalobcovi, aby uviedol na účely výplaty dôchodku bankový účet v mieste svojho bydliska v Taliansku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 9. septembra 2008, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu z 19. februára 2008, na základe ktorého je žalobca povinný uviesť svoj účet v štáte svojho bydliska na účely výplaty dôchodku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________