Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2009 - Wendler proti Komisiji

(Zadeva F-49/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italija) (zastopnik: M. Müller-Trawinski, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razveljavitev zahteve, s katero tožena stranka od tožeče stranke zahteva, naj za izplačila pokojnine navede bančni račun v kraju svojega stalnega prebivališča v Italiji.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga,

naj se odločba tožene stranke z dne 9. septembra 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 19. februarja 2008 in v skladu s katero je bila ta zavezana, naj za izplačila pokojnine navede bančni račun v kraju svojega stalnega prebivališča, razglasi za nično;

naj se Komisiji Evropskih skupnosti naloži plačilo stroškov.

____________