Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2009 - Wendler mot kommissionen

(Mål F-49/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italien) (ombud: advokaten M. Müller-Trawinski)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiktigförklaring av kommissionens krav att sökanden ska uppge ett bankkonto i Italien, där han är bosatt, för utbetalning av pension.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 9 september 2008, i vilket kommissionen inte biföll sökandens klagomål över att var skyldig att uppge ett bankkonto på bosättningsorten för utbetalning av pension, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________