Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

9. října 2008

Věc F-49/06

Bart Nijs

v.

Účetní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Rok povýšení 2005“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se B. Nijs domáhá zrušení rozhodnutí nepovýšit jej v roce 2005, jakož i zrušení „všech souvisejících a následujících rozhodnutí“, a uložení Účetnímu dvoru, aby mu nahradil veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou utrpěl v důsledku pochybení, jichž se údajně Účetní dvůr dopustil.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako částečně nepřípustná a částečně neopodstatněná. Žalobci se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

Shrnutí

Řízení – Náklady řízení – Náklady způsobené bezdůvodně nebo zlovolně

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 87 odst. 3 druhý pododstavec)

Je třeba použít čl. 87 odst. 3 druhý pododstavec jednacího řádu Soudu prvního stupně a uložit úředníkovi, který vznesl obzvláště nepřiměřené žalobní důvody spočívající na značném množství domněnek a narážek, které nejsou relevantní pro předmět žaloby ani jiné právní projevy a u nichž musely být v písemnostech vypuštěny určité pasáže z důvodu jejich pomlouvačné povahy, že ponese veškeré náklady řízení.

(viz body 81 a 82)