Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä lokakuuta 2008

Asia F-49/06

Bart Nijs

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2005 ylennyskierros

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Nijs vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen olla ylentämättä häntä vuonna 2005 sekä ”kaikki siihen liittyvät ja/tai siitä seuraavat päätökset” sekä velvoittamaan tilintarkastustuomioistuimen korvaamaan kokonaisuudessaan tilintarkastustuomioistuimen väitetyistä lainvastaisuuksista kantajalle aiheutuneet aineelliset vahingot ja henkisen kärsimyksen.

Ratkaisu: Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, ja osaksi se hylätään, koska se on perusteeton. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut kulut

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan 2 alakohta)

Asiassa on sovellettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa ja velvoitettava virkamies, joka on esittänyt lukuisten olettamusten ja vihjailujen perusteella erityisen kohtuuttomia perusteita, joilla ei ole merkitystä kanteen kohteen kannalta saati muuta oikeudellista todistusarvoa, ja jonka kirjelmistä on täytynyt poistaa tiettyjä osia niiden loukkaavuuden vuoksi, korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

(ks. 81 ja 82 kohta)