Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. spalio 9 d.

Byla F‑49/06

Bart Nijs

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo B. Nijs prašo panaikinti sprendimą nepaaukštinti jo pareigų 2005 m. ir „visus susijusius ir (arba) juo remiantis priimtus sprendimus“ ir priteisti iš Audito Rūmų visos turtinės ir neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl tariamai Audito Rūmų padarytų pažeidimų, atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Išlaidos, patirtos dėl nepagrįstų arba nesąžiningų veiksmų

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa)

Iš pareigūno, kuris pateikė ypač perdėtų kaltinimų, pagrįstų daugybe spėlionių ir prasimanymų, nesusijusių nei su ieškinio dalyku, nei kitais teisiniais pareiškimais, ir, be to, kurio pareiškimų raštu tam tikros dalys turėjo būti išbrauktos dėl jų šmeižikiško pobūdžio, reikia priteisti visas bylinėjimosi išlaidas pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

(žr. 81 ir 82 punktus)