Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 9. oktobra 2008

Zadeva F-49/06

Bart Nijs

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2005“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero B. Nijs predlaga razglasitev ničnosti odločbe o njegovem nenapredovanju v letu 2005 in „vseh povezanih in/ali poznejših odločb“ ter naložitev Računskemu sodišču, naj mu povrne vso premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel zaradi nepravilnosti, ki jih je domnevno storilo Računsko sodišče.

Odločitev: Tožba se delno zavrže kot nedopustna, delno pa zavrne kot neutemeljena. Tožeči stranki se naloži plačilo vseh stroškov.

Povzetek

Postopek – Stroški – Stroški, povzročeni brez razloga ali iz nagajanja

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 87(3), drugi pododstavek)

Treba je uporabiti člen 87(3), drugi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje in naložiti plačilo vseh stroškov postopka uradniku, ki je navedel močno pretirane tožbene razloge, temelječe na številnih domnevah in namigovanjih, nepomembnih za predmet tožbe ali drugo pravno utemeljitev, in katerih nekatere odlomke v pisanjih je bilo treba poleg tega črtati zaradi obrekovalne narave.

(Glej točki 81 in 82.)