Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

4 päivänä syyskuuta 2008

Asia F-81/06

Tineke Duyster

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Duyster vaatii kumoamaan 11.5.2006 tehdyn päätöksen, jolla on hylätty hänen valituksensa 8.11.2005 tehdystä komission päätöksestä, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa saada korvausta vahingosta, joka aiheutui vanhempainvapaan myöntämisen yhteydessä tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista.

Ratkaisu: Asia F‑81/06, Duyster vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio sitoutuu maksamaan kantajalle 2 000 euron suuruisen kiinteämääräisen summan. Komissio sitoutuu allekirjoittamaan, lisäämään kantajan henkilökansioon ja toimittamaan kantajalle laatimansa kirjeen, joka oli osoitettu kantajalle, sellaisena kuin se on muutettuna virkamiestuomioistuimen 12.6.2008 päivätyssä kirjeessä esittämien muutosten jälkeen. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluista 1 000 euroa.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Virkamiestuomioistuimessa tehty sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)