Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 4. septembra 2008

Zadeva F-81/06

Tineke Duyster

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero T. Duyster predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. maja 2006, s katero je bila zavrnjena njena pritožba zoper odločbo Komisije z dne 8. novembra 2005 o zavrnitvi njene zahteve za pridobitev odškodnine za škodo, nastalo zaradi nepravilnosti, ki naj bi bile storjene pri odobritvi starševskega dopusta.

Odločitev: Zadeva F‑81/06, Duyster proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija se zavezuje, da bo tožeči stranki plačala pavšalni znesek 2000 EUR. Komisija se zavezuje, da bo podpisala, vložila v osebni spis tožeče stranke in tej poslala dopis, ki ga je pripravila zanjo, v različici, spremenjeni na podlagi predlogov, ki jih je Sodišče za uslužbence navedlo v dopisu z dne 12. junija 2008. Komisija nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke v višini 1000 EUR.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)