Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

8. října 2008

Věc F-44/07

Florence Barbin

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Udělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu – Protiprávnost pokynů upravujících toto udělování –Srovnávací přezkum zásluh“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se F. Barbin domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. října 2006 udělit žalobkyni pouze jeden bod za zásluhy na základě povyšovacího řízení 2005.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh

(Služební řád, články 43 a 45)

2.      Námitka protiprávnosti – Rozsah – Akty, proti nimž může být vznesena námitka protiprávnosti

(Článek 241 ES)

1.      Srovnávací přezkum zásluh za účelem udělení úředníkovi bodů za zásluhy může být vzhledem k omezenému počtu bodů za zásluhy, které má každé generální ředitelství k dispozici, a vzhledem ke skutečnosti, že každý úředník ředitelství nebo služby, který přichází v úvahu pro povýšení, soutěží se všemi ostatními úředníky ředitelství nebo služby o omezený počet bodů za zásluhy, proveden pouze v rámci generálního ředitelství, v němž je úředník zaměstnán. Body za zásluhy má udělit to generální ředitelství, v němž byl úředník v průběhu referenčního roku zaměstnán nejdéle.

(viz body 44 a 45)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 8. března 2006, Lantzoni v. Soudní dvůr, T‑289/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑39 a II‑A‑2‑171, body 68 a 69; 27. září 2006, Lantzoni v. Soudní dvůr, T‑156/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑189 a II‑A‑2‑969, body 52 a 53

2.      Rozsah námitky protiprávnosti musí být omezen na to, co je pro řešení sporu nevyhnutelné. Obecně závazný akt, jehož protiprávnost je namítána, musí být přímo nebo nepřímo použitelný na případ, který je předmětem žaloby, a musí existovat přímá právní souvislost mezi napadeným individuálním rozhodnutím a dotčeným obecně závazným aktem.

(viz bod 61)

Odkazy:

Soudní dvůr: 31. března 1965, Macchiorlati Dalmas v. Vysoký úřad, 21/64, Recueil, s. 227, 245 ; 13. července 1966, Itálie v. Rada a Komise, 32/65, Recueil, s. 563, 594

Soud prvního stupně: 26. října 1993, Reinarz v. Komise, T‑6/92 a T‑52/92, Recueil, s. II‑1047, bod 57 ; 3. února 2000, Townsend v. Komise, T‑60/99, Recueil FP, s. I‑A‑11 a II‑45, bod 53

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2006, Sanchez Ferriz v. Komise, F‑19/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑41 a II‑A‑1‑135, bod 57