Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2008. október 8.

F‑44/07. sz. ügy

Florence Barbin

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél – Az ezen eljárásra vonatkozó utasítások jogellenessége – Az érdemek összehasonlító vizsgálata”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben F. Barbin az Európai Parlament 2006. október 16‑i, a felperesnek a 2005‑ös előléptetési időszakra egy érdempontot juttató határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata

(Személyzeti szabályzat, 43. és 45. cikk)

2.      Jogellenességi kifogás – Terjedelem – Jogi aktusok, amelyek jogellenességére hivatkozni lehet

(EK 241. cikk)

1.      Az érdemeknek a tisztviselő számára érdempontok odaítélése céljából végzett összehasonlító vizsgálatát csak a tisztviselőt alkalmazó főigazgatóságon lehet elvégezni, tekintettel a főigazgatóságonként rendelkezésre álló érdempontok korlátozott számára, és figyelembe véve azt a tényt, hogy valamely igazgatóság vagy szervezeti egység minden egyes előléptethető tisztviselője az igazgatóság vagy szervezeti egység összes többi tisztviselőjével versenyben áll a korlátozott számú érdempontokért. Az érdempontokat annak a főigazgatóságnak kell odaítélnie, amelynél a tisztviselő a referenciaév során a leghosszabb ideig állt alkalmazásban.

(lásd a 44. és 45. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑289/04. sz., Lantzoni kontra Bíróság ügyben 2006. március 8‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑39. o. és II‑A‑2‑171. o.) 68. és 69. pontja; T‑156/05. sz., Lantzoni kontra Bíróság ügyben 2006. szeptember 27‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑189. o. és II‑A‑2‑969. o.) 52. és 53. pontja.

2.      A jogellenességi kifogás terjedelmét arra a mértékre kell korlátozni, amely elengedhetetlen a jogvita megoldásához. Az általános hatályú jogi aktusnak, amelynek jogellenességét állítják, közvetlenül vagy közvetetten a kereset tárgyát képező esetre kell vonatkoznia, továbbá közvetlen jogi kapcsolatnak kell fennállnia a megtámadott egyedi határozat és a kérdéses általános hatályú jogi aktus között.

(lásd a 61. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 21/64. sz., Macchiorlati Dalmas kontra Főhatóság ügyben 1965. március 31‑én hozott ítélete (EBHT 1965., 227., 245. o.); 32/65. sz., Olaszország kontra Tanács és Bizottság ügyben 1966. július 13‑án hozott ítélete (EBHT 1966., 563., 594. o.);

az Elsőfokú Bíróság T‑6/92. és T‑52/92. sz., Reinarz kontra Bizottság egyesített ügyekben 1993. október 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑1047. o.) 57. pontja; T‑60/99. sz., Townsend kontra Bizottság ügyben 2000. február 3‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑11. o. és II‑45. o.) 53. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑19/05. sz., Sanchez Ferriz kontra Bizottság ügyben 2006. június 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑41. o. és II‑A‑1‑135. o.) 57. pontja.