Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE
(harmadik tanács)

2008. szeptember 11.

F‑127/07. sz. ügy

Juana Maria Coto Moreno

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Az írásbeli és szóbeli vizsgák értékelése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. M. Coto Moreno lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO AD/28/05 versenyvizsga vizsgabizottságának 2007. február 12‑i, a felperes nevének az említett versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét megtagadó határozatát, mondja ki, hogy az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek őt felvenni az említett tartaléklistára, és kötelezze a Bizottságot az őt ért szakmai, pénzügyi és nem vagyoni károk megtérítésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Versenyvizsga – A pályázók képességeinek értékelése

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 5. cikk)

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgabizottság – A működés titkosságának tiszteletben tartása

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 6. cikk)

1.      A versenyvizsga‑bizottságnak a pályázók ismereteire és képességeire vonatkozó értékelése nem tartozik a közösségi bíróság vizsgálatának körébe. Nem ez a helyzet az adott pontszám és a vizsgabizottság szöveges értékelése közötti egyezés esetében. Ezen egyezés ugyanis, amely a pályázókkal való egyenlő bánásmód biztosítéka, a vizsgabizottság munkáját vezérlő egyik szabály, amelynek tiszteletben tartását a bíróságnak vizsgálnia kell. Ráadásul az adott pontszám és a szöveges értékelés közötti egyezés a közösségi bíróság önálló vizsgálatának tárgyát képezheti – a vizsgabizottság a pályázók teljesítményére vonatkozó értékelésének vizsgálatától függetlenül, amely vizsgálat elvégzését a közösségi bíróság megtagadja – feltéve, hogy az egyezés vizsgálata az összhang nyilvánvaló hiányának ellenőrzésére korlátozódik. Ezért a közösségi bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy a vizsgalap értékelőlapján szereplő szöveges értékelésre tekintettel a vizsgabizottság nem követett‑e el nyilvánvaló értékelési hibát a dolgozat osztályozásakor.

Az a tény, hogy a felperes a szóbeli vizsgára bocsátáshoz szükséges minimális pontszámot kapta, miközben írásbeli dolgozatát összességében több mint kielégítőnek találták, nem utal a pontszám és a szöveges értékelés összhangjának nyilvánvaló hiányára. Következésképpen nem állapítható meg nyilvánvaló értékelési hiba az érdekelt dolgozatára adott pontszám és a vizsgabizottság e dolgozatra vonatkozó szöveges értékelése összehasonlítását illetően.

(lásd a 33., 34. és 38. pontot)

2.      A versenyvizsga‑bizottság indokolási kötelezettségének egyrészt összeegyeztethetőnek kell lennie a vizsgabizottság eljárására vonatkozó titkossággal. E titkosság betartásával ellentétes mind a vizsgabizottság tagjai egyéni álláspontjának felfedése, mind a pályázókra vonatkozó személyes vagy összehasonlító értékeléssel kapcsolatos bármely adat hozzáférhetővé tétele. Másrészt az indokolási kötelezettség nem nehezítheti meg elfogadhatatlan módon a vizsgabizottság és a személyzeti igazgatás munkáját. Ezért a nagyszámú résztvevővel folyó versenyvizsga esetén a különböző vizsgákra kapott osztályzatok közlése a vizsgabizottság által az egyes pályázókra nézve hozott határozatok elégséges indokolásának minősül.

(lásd az 55–57. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 89/79. sz., Bonu kontra Tanács ügyben 1980. február 28‑án hozott ítéletének (EBHT 1980., 553. o.) 6. pontja; C‑254/95. P. sz., Parlament kontra Innamorati ügyben 1996. július 4‑én hozott ítéletének (EBHT 1996., I‑3423. o.) 24. és 31. pontja; C‑17/07. P. sz., Neirinck kontra Bizottság ügyben 2008. február 28‑án hozott ítéletének (EBHT 2008., I‑36. o.) 58. pontja.