Language of document : ECLI:EU:F:2008:111

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE
(második tanács)

2008. szeptember 11.

F‑121/06. sz. ügy

David Spee

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – Díjazás – Az Europol személyzeti szabályzatának 28. és 29. cikke – Magasabb fizetési fokozatba lépés értékelés alapján – Az alkalmazandó szabályok visszaható hatálya – Számítási mód”

Tárgy: Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol egyezmény) 40. cikkének (3) bekezdése és az Europol személyzeti szabályzata 93. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kereset, amelyben D. Spee kéri az Europol igazgatója által 2006. július 5‑én hozott, őt csak egy fizetési fokozattal előléptető igazgatói határozat ellen benyújtott panaszt elutasító határozat megsemmisítését, valamint az Europol arra való kötelezését, hogy a felperest 2005. november 1‑jétől két fizetési fokozattal léptesse elő.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Europol alkalmazottai – Kereset – Elfogadhatósági feltételek

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az Europol személyzeti szabályzata, 92. cikk, (1) és (2) bekezdés, valamint 93. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Europol alkalmazottai – Kétévenkénti magasabb fizetési fokozatba lépés

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk; az Europol személyzeti szabályzata, 28. és 29. cikk)

1.      Az Europol személyi állománya valamely tagjának az igazgatója által hozott határozat ellen irányuló keresete csak akkor fogadható el, ha az érintett előzetesen panasszal fordult az említett igazgatóhoz, és ezt a panaszt kifejezetten vagy hallgatólagosan elutasították, ahogyan azt az Europol személyzeti szabályzatának 92. és 93. cikke előírja, amely cikkek szövege megegyezik a tisztviselők személyzeti szabályzata 90. és 91. cikkének szövegével. Minden olyan kifogást, amelyet az előzetes közigazgatási panaszban nem hoztak fel, mint elfogadhatatlant, el kell utasítani. Az említett panaszt nem akkor kell benyújtottnak tekinteni, amikor azt az Europolnak elküldik, hanem amikor az hozzá megérkezik.

(lásd a 30., 31. és 55. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 195/80. sz., Michel kontra Parlament ügyben 1981. november 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1981., 2861. o.) 8. és 13. pontja; 293/87. sz., Vainker kontra Parlament ügyben 1989. január 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1989., 23. o.) 7. pontja; 224/87. sz., Koutchoumoff kontra Bizottság ügyben 1989. január 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1989., 99. o.) 7. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑57/89. sz., Alexandrakis kontra Bizottság ügyben 1990. március 29‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑143. o.) 8. és 9. pontja; T‑7/90. sz., Kobor kontra Bizottság ügyben 1990. november 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑721. o.) 34. és 35. pontja; T‑59/96. sz., Burban kontra Parlament ügyben 1997. május 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑109. o. és II‑331. o.) 31. és 33. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑3/05. sz., Schmit kontra Bizottság ügyben 2006. május 15‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑19. o. és II‑A‑1‑33. o.) 28. pontja; F‑141/06. sz., Hartwig kontra Parlament és Bizottság ügyben 2007. július 17‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 28. pontja.

2.      A besorolási fokozatok és fizetési fokozatok meghatározásának az Europolnál alkalmazott rendszere két különálló eljárást ír elő, amelyekre eltérő jogi szabályozás alkalmazandó: egyrészt az Europol személyzeti szabályzatának 28. cikke szerint elvégzendő értékelést, másrészt az ugyanezen szabályzat 29. cikkében előírt magasabb fizetési fokozatba lépést, amely a tisztviselők személyzeti szabályzata 45. cikkének értelmében vett előmenetelhez hasonlítható. Semmilyen szabály nem írja elő, hogy a magasabb fizetési fokozatba lépésre az értékelés elkészítése idején alkalmazandó értékelési szabályoknak kell vonatkoznia. Ennélfogva abban az esetben, ha az értékelés után módosítják az Europolnak a magasabb fizetési fokozatba lépésre vonatkozó belső előírásait, a magasabb fizetési fokozatba lépésről szóló határozat elfogadásának releváns jogi hátterét – átmeneti rendelkezések hiányában – a határozat elfogadása idején hatályos belső előírások alkotják.

(lásd a 40., 44. és 46. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑209/02. és T‑210/04. sz., Mausolf kontra Europol ügyben 2006. március 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑79. o. és II‑A‑2‑335. o.) 63. és 64. pontja.