Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK
ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2008. július 3.

F‑52/08. R. sz. ügy

Wolfgang Plasa

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Újrabeosztási határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány”

Tárgy: Az EK 242. cikk, az EK 243. cikk, az EA 157. cikk és az EA 158. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben W. Plasa a felperesnek szolgálati érdekből 2008. augusztus 1‑jétől Brüsszelbe (Belgium) való újrabeosztásáról rendelkező 2008. május 8‑i bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Az elrendelés feltételei – Súlyos és helyrehozhatatlan kár

(EK 242. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

Az ideiglenes intézkedés iránti eljárás célja nem a kártérítés biztosítása, hanem az ügy érdemében hozott ítélet teljes hatékonyságának garantálása. Ez utóbbi cél eléréséhez a kért intézkedéseknek abban az értelemben kell sürgősnek lenniük, hogy a felperes érdekeinek súlyos és helyrehozhatatlan sérelme megakadályozása érdekében, még az ügy érdemében való döntést megelőzően kell őket meghozni és hatályba léptetni. Az ideiglenes intézkedést kérő félre hárul a bizonyítási teher a tekintetben, hogy az ügy érdemi eldöntésére irányuló eljárást nem tudja kivárni anélkül, hogy ne érné őt ilyen sérelem.

Ebben a tekintetben nem okozhat sérelmet a tisztviselőnek, hogy adott esetben nem a szakmai törekvéseinek megfelelő beosztást kapott. Ugyanis a kinevezésre jogosult hatóság a beosztásokról a szolgálati érdek alapján dönt, és a tisztviselőnek nincs alanyi joga arra, hogy egy meghatározott álláshelyre osszák be. A tisztviselőnek kizárólag a besorolási fokozatának megfelelő álláshelyhez van joga.

(lásd a 34. és 35. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑65/99. P(R). sz., Willeme kontra Bizottság ügyben 1999. március 25‑én hozott végzésének (EBHT 1999., I‑1857. o.) 62. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑173/99. R. sz., Elkaïm és Mazuel kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 10‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑155. o. és II‑811. o.) 25. pontja; T‑320/02. R. sz., Esch‑Leonhardt és társai kontra EKB ügyben 2002. december 19‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑325. o. és II‑1555. o.) 27. pontja.