Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

3 iulie 2008

Cauza F‑52/08 R

Wolfgang Plasa

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Procedura măsurilor provizorii – Cerere de suspendare a executării unei decizii privind o schimbare a repartizării – Urgență – Lipsă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 242 CE, 243 CE, 157 EA și 158 EA, prin care domnul Plasa solicită suspendarea deciziei Comisiei din 8 mai 2008 privind o nouă repartizare la Bruxelles (Belgia), în interesul serviciului, începând cu 1 august 2008

Decizia: Respinge cererea de măsuri provizorii. Cererea privind cheltuielile de judecată se va soluționa odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

Procedură privind măsurile provizorii – Suspendarea executării – Condiții de acordare – Prejudiciu grav și ireparabil

[art. 242 CE; Regulamentul de Procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 102 alin. (2)]

Scopul procedurii privind măsurile provizorii este de a garanta deplina eficacitate a hotărârii pe fond. În vederea atingerii acestui obiectiv, se impune ca măsurile solicitate să fie urgente, în sensul că este necesar, pentru a evita prejudicierea gravă și ireparabilă a intereselor reclamantului, ca acestea să fie pronunțate și să își producă efectele înainte de hotărârea din acțiunea principală. Părții care solicită acordarea măsurilor provizorii îi revine obligația de a aduce dovada că nu poate aștepta soluția din procedura principală fără a suferi un prejudiciu de această natură.

În această privință, împrejurarea că un funcționar nu a primit o repartizare care să corespundă aspirațiilor sale profesionale nu îi poate cauza un prejudiciu. Astfel, repartizările sunt dispuse de autoritatea împuternicită să facă numiri, în interesul serviciului, și nu există un drept subiectiv al funcționarului la repartizarea pe un anumit post. Funcționarul nu are dreptul decât la un post care să corespundă gradului său.

(a se vedea punctele 34 și 35)

Trimitere la:

Curte: 25 martie 1999, Willeme/Comisia, C‑65/99 P(R), Rec., p. I‑1857, punctul 62

Tribunalul de Primă Instanță: 10 septembrie 1999, Elkaïm și Mazuel/Comisia, T‑173/99 R, RecFP, p. I‑A‑155 și II‑811, punctul 25; 19 decembrie 2002, Esch-Leonhardt și alții/BCE, T‑320/02 R, RecFP, p. I‑A‑325 și II‑1555, punctul 27