Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 3. julija 2008

Zadeva F-52/08 R

Wolfgang Plasa

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Postopek za izdajo začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve odločbe o prerazporeditvi – Nujnost – Neobstoj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 242 ES in 243 ES ter členov 157 AE in 158 AE, s katero W. Plasa predlaga odlog izvršitve odločbe Komisije z dne 8. maja 2008, s katero je bil v interesu službe prerazporejen v Bruselj (Belgija) od 1. avgusta 2008.

Odločitev: Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji za izdajo – Resna in nepopravljiva škoda

(člen 242 ES; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 102(2))

Cilj postopka za izdajo začasne odredbe ni zagotoviti povrnitev škode, temveč zagotoviti polni učinek sodbe po vsebini. Za dosego tega cilja morajo biti predlagani ukrepi nujni, tako da so za preprečitev resne in nepopravljive škode za interese tožeče stranke sprejeti ter morajo učinkovati že pred sprejetjem odločbe v postopku v glavni stvari. Stranka, ki predlaga sprejetje začasnih ukrepov, mora predložiti dokaz, da ne more dočakati konca postopka v glavni stvari, ne da bi utrpela tako škodo.

V zvezi s tem uradniku to, da morebiti ni bil razporejen v skladu s svojimi poklicnimi željami, ne more povzročiti škode. O razporeditvah namreč odloča organ, pristojen za imenovanja, in sicer v interesu službe, uradnik pa nima subjektivne pravice do razporeditve na posebno delovno mesto. Uradnik ima samo pravico do delovnega mesta, ki ustreza njegovemu nazivu.

(Glej točki 34 in 35.)

Napotitev na:

Sodišče: 25. marec 1999, Willeme proti Komisiji, C-65/99 P(R), Recueil, str. I‑1857, točka 62;

Sodišče prve stopnje: 10. september 1999, Elkaïm in Mazuel proti Komisiji, T‑173/99 R, RecFP, str. I-A-155 in II-811, točka 25; 19. december 2002, Esch‑Leonhardt in drugi proti ECB, T-320/02 R, RecFP, str. I-A-325 in II-1555, točka 27.